Pijncentrum

Het pijncentrum is een multidisciplinair centrum met als doelstelling de pijn van patiënten te verminderen of draaglijk te maken. Door een nauwe samenwerking met verschillende andere disciplines zoals neurologie, neurochirurgie, orthopedie, de dienst fysische geneeskunde en de huisarts,… proberen we een oplossing te zoeken voor de pijn. Dit alles om naar een betere levenskwaliteit te streven voor onze patiënten. 

Voor de huisarts

Deze informatie is bedoeld voor de huisarts.

 • U kunt steeds voor uw patiënt een afspraak maken in het Pijncentrum. Een dringende raadpleging kan na contact met een van de algologen.

  We appreciëren:

  • Een verwijsbrief met klinisch onderzoek.
  • Vermelding van welke infiltratie u wenst.
  • Eventueel beeldvorming (CT of NMR) en/of EMG resultaat.
  • Indien nodig een recente stollingscontrole (aPTT, INR of PT).
  • Bij een complexe case, graag zoveel mogelijk informatie over de patiënt meegeven, zoals voorgeschiedenis, allergie, ... Gelieve dit ook te melden bij het maken van een afspraak.
 • Indien de patiënt anticoagulantia neemt, vragen wij u hiermee te stoppen volgens onderstaande richtlijnen.

  Richtlijnen met betrekking tot het tijdsinterval dat gerespecteerd moet worden bij de verschillende antitrombotische middelen:
  De tijdsintervallen zijn van toepassing bij patiënten met een normaal lichaamsgewicht en een normale nier- en leverfunctie.

  Anti-trombotisch middel

  Voor plaatsen/
  manipulatie of verwijderen van punctie/
  katheter
  Na plaatsen/
  manipulatie of verwijderen van punctie/
  katheter
  Labo onderzoeken

  LMWH Profylactische dosis

  12 uur

  4 uur

  Telling bloedplaatjes indien
  LMWH > 5d

  MZWH Tussenliggende of therapeutische dosis

  24 uur

  4 uur

  Telling bloedplaatjes indien
  LMWH > 5d

  UH (therapeutische dosis)

  aPTT en/of ACT binnen normale waarden

  1 uur

  aPTT.ACTplaatjes telling als
  UH > 5d

  Fondaparinux

  36-42 uur

  6-12 uur

  Anti-Xa activiteit - gestandardiseerde analyse voor specifieke stoffen

  Rivaroxaban
  ( ≤ 10mg/d)

  22-26 uur

  6 uur

  Anti-Xa activiteit - gestandardiseerde analyse voor specifieke stoffen

  Rivaroxaban
  ( > 10mg/d)

  3 dagen

  6 uur

  Anti-Xa activiteit - gestandardiseerde analyse voor specifieke stoffen

  Apixaban
  ( ≤ 2,5mg bid)

  26-30 uur

  6 uur

  Anti-Xa activiteit - gestandardiseerde analyse voor specifieke stoffen

  Apixaban
  ( > 2,5mg bid)
  3 dagen

  6 uur

  Anti-Xa activiteit - gestandardiseerde analyse voor specifieke stoffen

  Lepirudin

  8-10 uur

  2-4 uur

  aPTT.ECT

  Dabigatran
  ( ≤ 220mg/d)
  Contra-indicaties volgens fabrikant

  6 uur

  TT.ECT

  Dabigatran
  ( > 220mg/d)

  4 dagen

  6 uur

  TT.ECT

  Vitamine K antagonisten INR ≤ 1,4 Na het verwijderen van de katheter INR
  NSAID's Geen Geen  
  Dipyridamol Geen Geen  

   

  Generische en geregistreerde antitrombotische middelen die momenteel beschikbaar zijn in België:
  Graag extra aandacht en waakzaamheid voor de nieuwe generatie antitrombotische middelen en de 'nieuwere' Plavix®

   

  Generische naam

  Geregistreerde naam

  Low Molecular weight heparin

  Enoxaparin
  Dalteparin
  Nadroparin
  Tinzaparin
  Clexane®
  Fragmin®
  Fraxiparine®
  Fraxodi®
  Innohep®

  Unfractioned heparin

  Heparin Heparine Leo®
  Heparine Natrium B. Braun®

  Selective factor X inhibitors

  Fondaparinux
  Rivaroxaban
  Apixaban

  Arixtra®
  Xarelto®
  Eliquis®

  Direct thrombin inhibitors

  Lepirudin
  Dabigatran
  Refludan®
  Pradaxa®

  Vitamine K antagonist

  Acenocoumarol
  Phenprocoumon
  Warfarin
  Sintrom®
  Marcoumar®
  Marevan®
  Acetylsalicylzuur Acetylsalicylzuur Acenterine®
  Alka Seltzer®
  Asaflow®
  Asa Mylan®
  Asa Sandoz®
  Aspegic®
  Aspirine®
  Cardegic®
  Cardioaspirine®
  Cardiphar®
  Dispril®
  Sedergine®
  Tampyrine®
  Dipyridamol Dipyridamol Dipryridamole EG®
  Persantine®

  Acetylsalicylzuur + Dipyridamol

  Acetylsalicylzuur + Dipyridamol

  Aggrenox®

  Thienopyridines Clopidogrel
  Prasugrel
  Ticlopidin
  Clopidogrel Apotex®
  Clopidogrel Doc®
  Clopidogrel EG®
  Clopidogrel Mylan®
  Clopidogrel Sandoz®
  Clopidogrel Teva®
  Plavix®
  Efient®
  Ticlid®
  Ticlopidine EG®
  Ticlopidine Teva®
  Ticlopidin Ratiopharm®
  Pyrimidines Ticagrelor

  Brilique®

  Glycoprotein IIb/IIIa receptor antagonists

  Abciximab
  Eptifibatide
  Tirofiban

  Reopro®
  Integrilin®
  Aggrastat®

  Fibrinolytic/thrombolytic agents

  Alteplase
  Tenecteplase
  Reteplase
  Urokinase

  Actilyse®
  Metalyse®
  Rapilysin®
  Actosolv®

   

  Streefwaarden:

  • PT > 60%
  • aPTT < 40sec
  • INR < 1.5