Pijncentrum

Het pijncentrum is een multidisciplinair centrum met als doelstelling de pijn van patiënten te verminderen of draaglijk te maken. Door een nauwe samenwerking met verschillende andere disciplines zoals neurologie, neurochirurgie, orthopedie, de dienst fysische geneeskunde en de huisarts,… proberen we een oplossing te zoeken voor de pijn. Dit alles om naar een betere levenskwaliteit te streven voor onze patiënten. 

Pijnvragenlijst & toestemmingsverklaring

Pijnvragenlijst – invullen voor uw eerste consultatie

Komt u voor de eerste keer naar de pijnconsultatie? Dan is het belangrijk dat u de pijnvragenlijst (zie onderaan bij downloads) invult. We hebben de informatie uit de pijnvragenlijst nodig om een goed beeld te krijgen over uzelf en over uw pijn. Vul de vragenlijst volledig en eerlijk in. U kunt deze afprinten en daarna met de pen invullen.

Toestemmingsverklaring

Vanuit het oogpunt van de medische aansprakelijkheid is de arts verplicht om de toestemming van de patiënt te vragen voor elke medische handeling die de fysieke integriteit aantast. Dit kan enkel gebeuren indien de patiënt de informatie ontving.

Voor de aanvang van een behandeling, vragen wij dan ook aan de patiënt een toestemmingsverklaring (zie onderaan bij downloads) te ondertekenen. Hiermee verklaart u zich akkoord met de voorgestelde behandeling en bevestigt u de informatie ontvangen te hebben. U kunt deze afprinten en daarna met de pen invullen.

Downloads