Pijncentrum

Het pijncentrum is een multidisciplinair centrum met als doelstelling de pijn van patiënten te verminderen of draaglijk te maken. Door een nauwe samenwerking met verschillende andere disciplines zoals neurologie, neurochirurgie, orthopedie, de dienst fysische geneeskunde en de huisarts,… proberen we een oplossing te zoeken voor de pijn. Dit alles om naar een betere levenskwaliteit te streven voor onze patiënten. 

Pijnteam

Naast de anesthesisten-pijnspecialisten maken ook deel uit van het multidisciplinaire pijnteam:

  • Verpleegkundig pijnspecialiste: Cindy Stevens
  • Pijnpsychologen: Celine Van Den Boer en Esther Beckers
  • Secretariaatsmedewerkers: Caroline Kuppens en Sarah Bergmans