B. Je eerste stagedag

Vergeet zeker niet (zie A. Stage voorbereiden > documenten):

  • Door alle partijen ondertekend exemplaar van je stageovereenkomst
  • Arbeidsgeneeskundig attest of gezondheidsbeoordeling
  • Ingevuld onthaalformulier 
  • Werkpostfiche 
  • Waarborg (10 euro, gepast) voor een badge en een sleutel van een kleedkast

Introductie

  • Je meldt je bij het onthaal op het met de contactpersoon afgesproken uur.
  • Je wordt afgehaald door een onthaalverantwoordelijke.
  • Je krijgt een algemene introductie en een rondleiding.
  • Je krijgt de mogelijkheid om je om te kleden als dit nodig is voor de afdeling waar je stage loopt.
  • Na de algemene introductie begeleidt de onthaalverantwoordelijke je naar de afdeling, waar je nog een afdelingsspecifieke toelichting krijgt van het diensthoofd of je stagementor.

Parkeren

Op je eerste stagedag parkeer je je fiets of wagen op de bezoekersparking. Vanaf je tweede stagedag heb je, met je badge, toegang tot de personeelsparking en de fietsenstalling voor personeel.