A. Stage voorbereiden

Aanvragen van een stageplaats

Een stage vraag je aan bij de contactpersoon voor stage administratie / facilitaire diensten via e-mail.

Deze gegevens moet je zeker in je aanvraag vermelden:

  • Persoonlijke gegevens (naam, adres, contactgegevens, rijksregisternummer)
  • Studierichting/opleiding en onderwijsinstelling
  • Aantal stage-uren
  • Gewenste stageperiode
  • Eventuele extra informatie (bv. stage gewenst in halftijdse/voltijdse dagen, …)

Onvolledige stage-aanvragen worden niet behandeld!

De contactpersoon stemt je aanvraag af met het diensthoofd van de afdeling. Samen bekijken ze:

  • of je in aanmerking komt (afhankelijk van de studierichting en eventuele samenwerkingsafspraken met bepaalde onderwijsinstellingen)
  • of een stage mogelijk is in de gevraagde periode.

De contactpersoon beantwoordt je stage-aanvraag binnen de 14 dagen.

Stageplaats toegewezen gekregen?

Lees alle informatie (punt 1 tot 4) grondig!

Ter voorbereiding van je stage kijk je best al eens wat van jou verwacht wordt op je eerste stagedag.