Wetenschappelijk MS-onderzoek steunen

Het MS-Fonds is een initiatief van het Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED) van UHasselt en Noorderhart. 

De doelstelling van het fonds is projecten te financieren die gericht zijn op de verdere uitbouw van MS-onderzoek en de ontwikkeling van betere (middelen van) zorg, behandeling en begeleiding van personen met MS. Het betreft projecten die nog niet of moeilijk te verwezenlijken zijn via de reguliere financieringskanalen.

Meer info over het MS-fonds.