Wat is het UMSC?

Het Universitair MS Centrum (UMSC) is een internationaal gericht MS-expertisecentrum waar:
    - vooruitstrevend wetenschappelijk onderzoek wordt verricht;
    - nieuwe medicijnen en behandelingen getest worden;
    - experten terecht kunnen voor bijkomende professionele opleidingen rond MS.
Het  versterkt de samenwerking tussen het toponderzoek in UHasselt-BIOMED en de specialistische klinische MS-ervaring van Noorderhart en bespoedigt zo de vertaalslag naar concrete oplossingen om de best mogelijke zorg voor personen met MS aan te bieden.

UMSC (2020) is een initiatief van partners UHasselt-BIOMED en Noorderhart.
in 2008 realiseerden ze reeds samen de opstart van het MS Netwerk Limburg.

Vooruitstrevend wetenschappelijk onderzoek

UMSC streeft ernaar om een referentiecentrum voor wetenschappelijk onderzoek naar de ziektemechanismen van MS te worden waar de allernieuwste behandelingen en therapieën worden bestudeerd in klinische studies. Het is een stap voorwaarts in de reeds lange geschiedenis rond MS-onderzoek.

Brug tussen werkveld en wetenschappelijke wereld

UMSC wil de brug tussen het klinische werkveld en de wetenschappelijke wereld verder versterken. Het doel is het fundamenteel onderzoek sterker te verbinden met de klinische expertise. Innovatieve behandelstrategieën en therapieën kunnen hierdoor sneller worden geïmplementeerd in de zorg wat de vertaalslag naar concrete oplossingen voor personen met MS bespoedigd.
Daarnaast kunnen ook vragen of ervaringen vanuit het klinische werkveld vertaald worden naar baanbrekende onderzoeksprojecten.

Samenwerking met andere MS centra

UMSC zet ook voluit in op samenwerkingen met andere MS centra in Europa. Een recent mooi voorbeeld is het internationale MS Data Alliance-initiatief waarbij patiëntengegevens wereldwijd worden verzameld om de effecten van COVD-19 op MS te onderzoeken.

Gespecialiseerde opleidingen

Naast een centrum met grote aantrekkingskracht voor talentvolle onderzoekers, zorgverleners en artsen zet het UMSC ook in op gespecialiseerde opleidingen rond MS.
Het doel is de expertise rond MS binnen het centrum inbedden in reguliere onderwijsprogramma’s zoals geneeskunde, revalidatiewetenschappen, kinesitherapie en ergotherapie (i.s.m. PXL).
Daarnaast zal het centrum in de toekomst ook inzetten op het aanbieden van bijkomende professionele opleidingen en trainingen aan artsen en experten wereldwijd.

Personen met MS staan centraal

Om nog betere zorg te kunnen aanbieden, staat het Universitair MS Centrum in nauw contact met personen met MS. Hoe kijken zij naar bestaande behandelingen? Waar moet het centrum op inzetten? In nauw overleg worden inzichten gedeeld. Twee personen met MS maken deel uit van de bestuursraad van het centrum. Deze bestuursraad waakt over de inhoudelijke werking van het centrum, de keuze voor strategische projecten en het inzetten van financiering. Verder is er nauw overleg binnen het centrum met patiëntenorganisaties zoals MS-Liga en externe organisaties zoals de farmaceutische industrie.