Aandachtspunten

Tips voor bezoekers

De meeste patiënten in het ziekenhuis kijken uit naar uw bezoek maar om dat bezoek vlot te laten verlopen, geven wij u graag volgende tips:

  • Verlaat even de kamer als een arts of een verpleegkundige langskomt om de patiënt te verzorgen.
  • Zorg dat uw bezoek niet te vermoeiend is voor de patiënt.
  • Kom liever meerdere keren kort op bezoek, dit doet vaak meer deugd dan één lang bezoek.
  • Vermijd lawaai in de kamer en in de gangen en denk ook aan de rust van medepatiënten.
  • Laat uw kinderen niet in de gangen of op de trappen rondlopen.
  • Houd het ziekenhuis netjes: er zijn voldoende vuilnisbakken om afval in achter te laten.
  • Respecteer het einde van het bezoekuur, ook op een eenpersoonskamer.
  • Alle dienstlokalen zijn strikt voorbehouden aan het personeel. Enkel op verzoek en na toelating (revalidatiedag) kunnen bezoekers, familie of andere personen worden toegelaten in de behandelingsruimte.

Rookverbod

Op de terreinen en in de gebouwen geldt een algemeen en absoluut rookverbod. Onder roken wordt het gebruik van ‘gewone’ rookartikelen alsook van de elektronische variant(en) bedoeld.
De asbaktegels ter hoogte van de verschillende ingangen van het ziekenhuis zijn enkel en alleen bedoeld voor het doven van rookwaren door personen die met brandende rookwaren toekomen aan het ziekenhuis. Dit zijn geen rookzones.

De beschutte  rookzone is enkel bestemd voor opgenomen patiënten en patiënten van het dagziekenhuis (dus niet voor bezoekers).

Maken van opnames (foto/film/geluid)

Voor privédoeleinden mag u foto’s, filmpjes of geluidsopnames van uzelf maken in het ziekenhuis. Het gebruik van verborgen camera’s is niet toegestaan.

Hou er wel rekening mee dat medewerkers van het ziekenhuis en andere aanwezigen zoals patiënten of bezoekers niet ongevraagd te zien of te horen mogen zijn. U hebt daarvoor hun voorafgaande toestemming nodig. Vertel er ook vooraf bij wat u met de opname wilt doen. U mag de opname niet voor een ander doel gebruiken dan dat waarvoor toestemming werd gevraagd. Als iemand niet akkoord gaat, dient u dit verzoek te respecteren. Als iemand niet in staat is om toestemming te geven, mag u geen opnames van die persoon maken. Ook van kinderen mag u geen opnames maken in het ziekenhuis.
Bij overtreding wordt de directie op de hoogte gebracht, en worden er gepaste maatregelen genomen zoals de vraag om de opnames te wissen, het ziekenhuis te verlaten of wordt er een klacht ingediend.