Psychologie

Het kan zijn dat u het psychisch moeilijk heeft met uw diagnose of aandoening, en de gevolgen hiervan. Er kunnen belemmerende factoren optreden zoals moeilijkheden met de verwerking, cognitieve problemen, ...

Het multidisciplinair team kan dan de hulp van een psycholoog inroepen voor een psychologisch onderzoek, deskundig advies of begeleiding. De psycholoog biedt een luisterend oor en zoekt samen met u naar mogelijke oplossingen.