Logopedie

De taak van de logopediste bestaat erin voor iedere patiënt met communicatieproblemen een optimale manier van communiceren te vinden en daarin advies te geven. Ze onderzoekt en behandelt dus mensen met stem-, spraak-, en taalstoornissen en begeleidt mensen met eet- en drinkproblemen. De logopedische behandeling gebeurt individueel. Daarnaast begeleidt ze de patiënt ook in het aanvaardingsproces.

Onze zorg gaat uit naar het behandelen van:

 • Slikstoornissen (dysfagie) 
  U ervaart problemen met eten en/of drinken zoals het verliezen van voedsel of drank tussen de lippen, voedsel hamsteren in de wangen, eten niet fijn kunnen kauwen, moeite om voedsel of drank door te slikken, regelmatig verslikken en/of hoesten tijdens of na de maaltijd,… Een gepast advies of therapie kan hiervoor beterschap bieden.
 • Taalstoornissen (afasie) 
  Indien u problemen hebt met het begrijpen en/of produceren van taal, kan dit de communicatie ernstig verstoren. Dit kan zowel individueel als in groepstherapie.
 • Spraak- en/of stemstoornissen (dysartrie en spraakapraxie)
  Moeilijkheden bij het spreken zoals een hese of een zwakke stem, moeite om de ademhaling te coördineren, onduidelijk articuleren,… zorgen voor een slechte verstaanbaarheid. Therapie kan helpen beter te functioneren in een communicatieve situatie.
 • Totale laryngectomie 
  U hebt een operatie ondergaan waarbij het strottenhoofd (larynx) volledig is weggenomen. Hierdoor kan de gesproken communicatie moeilijker verlopen.
 • Alternatieve communicatie 
  Wanneer de communicatie in ernstige mate verstoord is door spraak- en/of taalproblemen kan een alternatief communicatie-instrument ondersteuning bieden. De keuze van dit instrument wordt in samenspraak met u bepaald. 
 • Aangezichtsverlammingen (perifere en centrale facialisparese) 
  Een aangezichtsverlamming zorgt vaak voor een asymmetrie in het gelaat: de mondhoek staat scheef, het aangedane oog is wijder, u heeft mogelijks moeite met het sluiten van het oog,…. Mimetherapie kan hier voor verbetering zorgen.