Aanvraag afschrift patiëntendossier

Aanvraag afschrift patiëntendossier

Via onderstaand document kan u een aanvraag indienen voor het bekomen van een afschrift van uw patiëntendossier. U mag het ingevuld document afgeven op het secretariaat van uw behandelend arts of via de ombudsdienst.