Spoedopname

Voor dringende medische verzorging kunt u dag en nacht terecht op onze spoedgevallendienst.

Contact: 011 826 240

Spoedgevallen: toegang via automatische poort

Spoedgevallen heeft een aparte ingang. Als u het rondpunt oprijdt, is dit de 2e afslag. Volg de signalisatie 'spoedgevallen'. Via de overdekte toegang tot spoed (automatische poort) kan u zich aanmelden en vervolgens kan uzelf of de begeleider de auto parkeren op de parking achter spoed. Hier mag u tijdelijk parkeren tijdens uw opname op spoed.

  • Uw e-ID. Voor kinderen jonger dan 12 een Kids-ID of de ISI+-kaart.
  • Overzicht van de medicatie die u neemt
  • Verwijsbrief van uw (huis)arts als u daarover beschikt

  Indien nodig ook:

  • Bij een arbeidsongeval: de naam en adres van de werkgever, van de verzekeringsinstelling van de werkgever en het polis- en dossiernummer van de verzekering, aangifteformulier arbeidsongeval
  • Bij een ongeval op school: papieren van de schoolverzekering
  • Attesten van het ziekenfonds
 • Meld u aan met uw e-ID bij de inschrijvingsbalie. Een verpleegkundige of onthaalmedewerker zal u inschrijven.

  Als uw toestand te dringend is, wordt u eerst geholpen en gebeurt de inschrijving op een later tijdstip.

 • Triage

  Na de inschrijving zal de triageverpleegkundige u zo snel mogelijk binnenroepen (triage is het systeem dat de dringendheid van binnenkomende patiënten bepaalt). Aan de hand van de ernst van de situatie wordt u binnen geroepen en kent men u een triagecode toe. Afhankelijk van deze triagecode, wordt u met dringendheid behandeld. Daarna wordt u begeleid naar een onderzoekslokaal, waar een spoedarts u verder zal onderzoeken. De spoedarts vraagt na zijn klinisch onderzoek de nodige onderzoeken aan.

  Bent u zwanger? Meld dit dan onmiddellijk. Dit is belangrijk als er RX-onderzoeken nodig zijn!

  Onderzoeken

  De verpleegkundigen voeren de onderzoeken die de spoedartsen aanvragen, zo snel mogelijk uit: bv. bloedafname, urineonderzoek, EKG (hartfilmpje), …
  Indien er röntgenonderzoeken nodig zijn, wordt u afhankelijk van uw triagecode doorgestuurd naar de dienst radiologie. Voor specifieke onderzoeken verwijzen we u door naar een gespecialiseerde consultatieruimte.
  Afhankelijk van de resultaten stelt de spoedarts bij u een behandeling in of verwijst de spoedarts u naar een arts-specialist. 

  Wachttijden

  We doen al het mogelijke om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Toch kan het gebeuren dat u en uw begeleider(s) even geduld moeten oefenen. De volgorde van onderzoek en behandeling worden in de eerste plaats bepaald door de ernst en de aard van het probleem bij elke patiënt.
  Hou er ook rekening mee dat sommige onderzoeken (bv. labo, bekijken van röntgenfoto’s, bijkomende consultaties) meer tijd in beslag nemen. Als alle onderzoekskamers in gebruik zijn, en als uw gezondheidstoestand dit toelaat, is het mogelijk dat we u vragen tijdelijk te wachten in de wachtzaal.

  Naar huis, observatie of opname

  Nadat de spoedarts of specialist u onderzocht heeft en over de resultaten van de onderzoeken beschikt, zijn er drie mogelijkheden:

  • U wordt opgenomen in het ziekenhuis om een bijkomende behandeling en/of onderzoek te ondergaan. Afhankelijk van het uur waarop u zich op spoed heeft aangemeld, gaat u nog dezelfde dag of de volgende ochtend naar uw kamer.
  • U wordt gedurende een korte periode op de spoedgevallendienst ter observatie opgenomen.
  • U mag naar huis gaan:
   • U zet zelf de verzorging verder.
   • De huisarts zet uw behandeling verder.
   • U moet terug op raadpleging komen voor verdere opvolging.

  Bij ontslag krijgt u alle documenten mee: attesten voor de werkgever, verzekering en/of politie. Vraag steeds naar de documenten die u specifiek nodig heeft.

 • Het begeleiden van een patiënt op spoed is mogelijk, maar bezoek is niet toegelaten. Om een vlotte organisatie en privacy van alle patiënten op de spoedgevallendienst te respecteren, vragen wij dat slechts 1 persoon de patiënt begeleidt. Minderjarige kinderen mogen begeleid worden door beide ouders. Andere personen kunnen wachten in de wachtzaal. De begeleider moet soms de kamer verlaten en in de wachtzaal wachten, voor verder onderzoek of verzorging van de patiënt.

 • U moet niets betalen als u het ziekenhuis verlaat. U ontvangt de factuur twee maanden na uw verblijf. De rekening wordt zowel naar u als naar uw ziekenfonds gestuurd.
  De ziekenhuisfactuur dient ook als formulier voor het bekomen van een eventuele vergoeding van uw hospitalisatieverzekering.

 • Had u bij uw aankomst op de spoedgevallendienst niet alle documenten of gegevens bij? Gelieve dan de gevraagde documenten of gegevens zo snel mogelijk door te geven. Vermeld duidelijk uw naam en geboortedatum en dat het om ontbrekende gegevens van uw dossier gaat. Dat kan op volgende manieren:

  • geef ze af aan het onthaal in de inkomhal
  • e-mail ze naar onthaal@noorderhart.be
  • via de post naar: Noorderhart Mariaziekenhuis - Opnamedienst -  Maesensveld 1 - B-3900 Pelt
 • In de wachtzaal tonen we u de spoed-verhalen van 4 patiënten. U kunt het vergelijken met ‘het leven zoals het is’ waarbij 4 patiënten gevolgd worden en de verhalen door elkaar lopen.

  Door duidelijke  informatie te geven via een infofilm, proberen we ervoor te zorgen dat elke spoedpatiënt en begeleider goed op de hoogte is van de werking van de spoedgevallendienst, wachttijden, pijnbestrijding, ...

  Bekijk de infofilm