Onthaalbrochure

Wordt u binnenkort opgenomen ?

Dan heeft u waarschijnlijk vragen over wat u moet meebrengen, welke voorzieningen er zijn, hoe uw opname zal verlopen, wanneer u bezoek kunt ontvangen, … In de algemene ziekenhuisonthaalbrochure vindt u alle informatie die u nodig heeeft.

Voor bijkomende informatie kunt u steeds terecht bij de opnamedienst of bij de hoofdverpleegkundige van de dienst waar u verblijft. 

Onthaalbrochure