Voorbereiding

Vooropnamegesprek

Voor bepaalde ingrepen krijgt u een afspraak om op vooropna­megesprek te komen. Tijdens dit gesprek bij een verpleegkundige worden alle nodige gegevens verzameld, overlopen we de vragenlijst die u thuis heeft ingevuld, bespreken we welke medicatie u neemt, kijken we of uw dossier in orde is, of alle vooronderzoeken zijn uitgevoerd, of u alle informatie goed begrepen heeft, of er eventueel nazorg of revalidatie nodig is, ...  
Op deze manier hoeft u op de dag van de operatie, en tijdens uw verblijf, enkel met uw ingreep zelf bezig te zijn.  

Wat meebrengen de dag van opname?

Voor uw inschrijving:

 • Uw e-ID (elektronische identiteitskaart) of elektronische vreemdelingenkaart.
 • Voor kinderen: kids-ID of ISI+-kaart.
 • De naam en het telefoonnummers van de persoon die wij tijdens uw verblijf eventueel kunnen contacteren.
 • De naam van uw huisarts en van eventuele thuiszorgverleners.

Indien van toepassing, ook:

 • De documenten of het pasje van uw hospitalisatieverzekering.
 • Als u niet bent aangesloten bij een Belgische mutualiteit:
  • Nederlandse patiënten brengen hun zorgpasje mee
  • Alle andere patiënten brengen een Europese verzekeringskaart of het document E112 of een garantiebrief van de verzekering mee.

Voor de inschrijving van uw baby:

 • Uw trouwboekje of de erkenning van uw baby.
 • Een kleefbriefje van het ziekenfonds van uw baby of een attest in afwachting van de kleefbriefjes.

Voor de inschrijving bij een arbeidsongeval:

 • De naam en het adres van uw werkgever
 • De naam, het adres, het polisnummer en het dossiernummer van de verzekering
 • Datum van het ongeval

Zo kunnen wij de kosten rechtstreeks met de verzekering regelen.

Persoonlijke spullen

 • toiletgerief: washandjes, handdoeken, zeep, kam, tandpasta, tandenborstel, scheergerief, zakdoeken en persoonlijk toiletgerief
 • nachtkleding, ondergoed, kamerjas, pantoffels (opmerking: psychiatrische patiënten mogen hun dagelijkse kledij meebrengen)
 • lectuur en schrijfgerei
 • voor kinderen: een vertrouwd speeltje of knuffel
 • We raden u af om waardevolle voorwerpen mee te brengen. Mocht u deze toch bij hebben, kunt u deze opbergen in een safe op uw kamer. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk bij verlies van uw persoonlijke spullen.

Voor uw medische verzorging

 • de ingevulde formulieren in het opnamemapje, als u dit vooraf van uw arts kreeg om in te vullen
 • medische documenten: bloeduitslagen, röntgenfoto’s, elektrocardiogram (hartonderzoek), … (als u deze onderzoeken in Noorderhart liet doen, moet u dit niet meebrengen)
 • eventueel de verwijsbrief van uw huisarts
 • een lijst van de medicijnen die u momenteel gebruikt: zowel voorgeschreven als niet-voorgeschreven medicatie
 • uw thuismedicatie (in de originele verpakking)
 • attesten van goedkeuring voor medicatie
 • uw bloedgroepkaart
 • het gezondheidsboekje of de zwangerschapsmap van Kind en Gezin

Wie verwittigen?

U verwittigt zelf

 • uw verzekeringsmaatschappij
 • uw ziekenfonds als het om een ongeval gaat

Noorderhart verwittigt

 • uw ziekenfonds
 • uw huisarts

Als u de naam van uw huisarts vermeldt op het opnameformulier, wordt uw huisarts automatisch ingelicht over uw opname.
Wenst u dit niet? Meld dit dan bij uw inschrijving.

U kunt niet komen?

Verwittig het secretariaat van uw behandelende arts als u zich niet kunt aanmelden op het afgesproken uur.