Aandachtspunten

Gelieve rekening te houden met volgende aandachtspunten:

 • Aan de inkombalie kunt u vragen op welke afdeling de patiënt is opgenomen. De onthaalmedewerkster geeft u een kaartje met het blok- en kamernummer. Op de afdeling wijzen de plaatjes aan het plafond u de weg.

  Blok- en kamernummer: de letter geeft het blok aan (A, B of C) en het eerste cijfer duidt de verdieping aan.
  Bijvoorbeeld:

  • Kamer A306 = blok A – derde verdieping
  • Kamer C101 = blok C – eerste verdieping
  • Kamer B208 = blok B – tweede verdieping

  Boven de kamerdeur hangt een lampje:

  • geen licht: u mag binnen gaan.
  • oranje en rood licht: de patiënt heeft op de bel gedrukt en de verpleegkundige komt eraan, graag even wachten.
  • groen licht: de patiënt wordt verzorgd, graag even wachten.

  De meeste patiënten kijken uit naar bezoek. Enkele tips voor tijdens uw bezoek:

  • Respecteer de bezoektijden. Bezoek is fijn maar ook vermoeiend.
  • Meerdere korte bezoekjes doen meer deugd dan één lang bezoek.
  • Verlaat de kamer als een arts of verpleegkundige langskomt om de patiënt te verzorgen.
  • Hangen er isolatierichtlijnen op de deur? Volg deze strikt, het is in het belang van de patiënt!
  • Het kan zijn dat de patiënt niet op de kamer is, bijvoorbeeld door een onderzoek. De verpleegkundige op de afdeling geeft u graag meer informatie. 
  • Vermijd lawaai in de kamer en in de gangen. Denk ook aan de rust van de andere patiënten.
  • Laat uw kinderen niet alleen in de gangen of op de trappen rondlopen.
  • Houd het ziekenhuis netjes. 

  Gaat u nog op bezoek bij een ander patiënt? Ontsmet dan uw handen bij het verlaten van de patiëntenkamer. Op elke kamer is er handalcohol voorzien bij de deur.

 • Bij gebrekkige handhygiëne kunnen ziektekiemen overgedragen worden van patiënt tot patiënt. Strikte handhygiëne is een zeer doeltreffende manier om de verspreiding van ziekenhuisinfecties tegen te gaan.

  Ontsmet daarom uw handen bij het betreden en verlaten van de patiëntenkamer. Op elke patiëntenkamer is er handalcohol voorzien bij de deur.

 • Isolatie betekent ‘apart van anderen’. Het geïsoleerd verplegen van patiënten kan noodzakelijk zijn, omdat:

  • de patiënt drager is van een bepaalde bacterie of virus
  • een patiënt weinig of geen weerstand heeft, waardoor hij of zij extra vatbaar is voor ziektekiemen

  In deze gevallen zullen de medewerkers er met uiterste zorg op toezien dat de veiligheid van deze patiënten gewaarborgd wordt door een strikte naleving van de isolatierichtlijnen. Medewerkers dragen in deze gevallen vaak handschoenen, een schort en een masker bij de verzorging.

  Weet u niet precies wat te doen? Vraag meer uitleg aan een verpleegkundige. Zij zal u de voorzorgsmaatregelen uitleggen.

 • Er geldt een wettelijk verplicht rookverbod in heel het ziekenhuis. Het rookverbod is noodzakelijk voor de veiligheid, de hygiëne en het comfort van patiënten en medewerkers. Ook de elektronische sigaret (e-sigaret) valt onder het rookverbod!

 • U mag uw smartphone gebruiken in het ziekenhuis, zolang u anderen niet stoort. Hou hier vooral rekening mee op een tweepersoons- of gemeenschappelijke kamer.

 • Voor privédoeleinden mag u foto’s, filmpjes of geluidsopnames van uzelf maken in het ziekenhuis. Het gebruik van verborgen camera’s is niet toegestaan.

  Hou er wel rekening mee dat medewerkers van het ziekenhuis en andere aanwezigen zoals patiënten of bezoekers niet ongevraagd te zien of te horen mogen zijn. U hebt daarvoor hun voorafgaande toestemming nodig. Vertel er ook vooraf bij wat u met de opname wilt doen. U mag de opname niet voor een ander doel gebruiken dan dat waarvoor toestemming werd gevraagd. Als iemand niet akkoord gaat, dient u dit verzoek te respecteren. Als iemand niet in staat is om toestemming te geven, mag u geen opnames van die persoon maken. Ook van kinderen mag u geen opnames maken in het ziekenhuis.
  Bij overtreding wordt de directie op de hoogte gebracht, en worden er gepaste maatregelen genomen zoals de vraag om de opnames te wissen, het ziekenhuis te verlaten of wordt er een klacht ingediend.