Wetenschappelijk onderzoek binnen Noorderhart

In Noorderhart hechten we veel belang aan evidence-based werken. Er zijn verschillende diensten binnen Noorderhart die op 1 of andere manier meewerken aan klinisch onderzoek. Op deze manier zet Noorderhart mee in op het ontwikkelen of evalueren van nieuwe behandelingen en het optimaliseren van patiëntenzorg door mee te werken aan de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen voor patiëntenzorg. Het aantal klinische studies in Noorderhart neemt stelselmatig toe.

De onderzoekscel binnen Noorderhart is het centrale aanspreekpunt voor een vlotte opstartcoördinatie en afsluiting van klinische studies. We stimuleren onderzoek en ondersteunen onderzoekers in alle stappen van het onderzoek.

Binnen Noorderhart gaan we ervan uit dat alle artsen en onderzoekers handelen volgens Good Clinical Practice (GCP). GCP is een set van voorschriften en regels die vastgelegd worden door de International Conference on Harmonisation. De GCP richtlijnen bepalen hoe studies correct moeten verlopen om te allen tijde de proefpersoon te beschermen.

Contactpersonen in kader van onderzoek: