Stomazorgraadpleging

Tijdens de ambulante stomazorgraadpleging wordt u gezien door een verpleegkundig specialist of -consulent wondzorg-stomazorg. Hij/zij zal uw stoma nakijken en verzorgen, gevolgd door een educatief gesprek met u (en uw familie) en het opstellen van een behandelplan voor thuis. 

Voor wie?

U kan bij ons terecht voor alle aspecten die met stomazorg te maken hebben. 
Te beginnen bij uitgebreide informatie/educatie wanneer er bij u een ingreep gepland is waarbij de arts een stoma zal aanleggen. Op deze manier kan u goed voorbereid naar operatiedag en het postoperatief herstel toeleven.
Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis zal u gaandeweg meer informatie krijgen over (de verzorging van) uw stoma.

Wanneer u na de ingreep naar huis gaat met een stoma, wordt er een afspraak gemaakt bij de ambulante stomaraadpleging om de draadjes rondom de stoma te verwijderen en het gebruikte materiaal en de verzorgingswijze te evalueren. Dit gewoonlijk een tweetal weken na ontslag. Uiteraard kan u tijdens deze raadpleging ook steeds al uw vragen omtrent uw stoma(zorg) stellen.

Daarnaast kan u ook een afspraak maken indien u uw stoma al een langere tijd heeft, maar wanneer er plots problemen of vragen opduiken. Deze problemen zijn onder andere lekkageproblemen, huidproblemen, wondvorming, pijnklachten rondom uw stoma, problemen met het stomamateriaal…

De verpleegkundig specialisten en -consulenten staan eveneens in als aanspreekpunt tussen enerzijds bandagisten (de leveranciers van uw stomamaterialen) en anderzijds de producenten van deze materialen.

Duur van de consultatie

Een raadpleging duurt gemiddeld 30 minuten. 
Wanneer u nog geen stoma heeft maar er weldra een zal krijgen, duurt een preoperatieve raadpleging ongeveer 60 minuten.