Noorderhart Mariaziekenhuis start met POCT-CRP testen

8 augustus 2023

Sinds 18 juli kunnen er op de spoedgevallendienst en op de consultatie van pediatrie in Noorderhart Mariaziekenhuis POCT CRP-testen afgenomen worden bij jonge kinderen. Het doel van deze test is om sneller ernstige bacteriële infecties bij jonge kinderen te kunnen vaststellen.  

“Een point-of-care-test (POCT) op C-reactief proteïne (CRP[1]) kan uitsluitsel bieden tussen een virale en een ernstige bacteriële infectie. Aan de hand van een eenvoudige vingerprik kunnen de CRP-waarden bepaald worden. Zo ligt bij een bacteriële infectie het CRP-level aanzienlijk hoger dan bij een virale infectie. Deze manier van testing zorgt voor meer zekerheid bij de diagnosestelling en er kan sneller bepaald worden of antibiotica opstarten noodzakelijk is en of men best opgenomen wordt in het ziekenhuis.”, vertelt dr. Kristof Bafort, klinisch bioloog.  

Een aantal andere voordelen die POCT-testing met zich meebrengt, vooral als het over acute zorg en over de behandeling van jonge kinderen gaat, zijn een kortere ‘turn-around-time’ van het staal, een snellere diagnose waardoor sneller een behandeling gestart kan worden en een kleiner staalvolume om het vertrouwen van onze patiënten te winnen.

De testen in Noorderhart Mariaziekenhuis worden gerealiseerd met het toestel Cobas b 101 onder de verantwoordelijkheid van laboratorium klinische biologie.

 

[1] C-reactief proteïne (CRP) is een acuut inflammatoir proteïne dat sterk kan verhogen in geval van een infectieziekte. Veranderingen in de concentratie van CRP leveren informatie over hoe acuut en hoe ernstig een ziekte is.