Noorderhart Mariaziekenhuis officieel erkend als coördinerend centrum voor borstkanker

19 december 2023

Noorderhart Mariaziekenhuis heeft van het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin officieel de erkenning voor het “coördinerend gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker” ontvangen. 

“Een mijlpaal die de voortdurende inzet en toewijding van ons borstchirurgisch team en ons multidisciplinaire zorgteam weerspiegelt.”, zegt Hans Ramaekers, algemeen directeur van Noorderhart. “Sinds de initiële erkenning als satelliet borstkliniek in 2014 hebben we een aanzienlijke groei doorgemaakt in het aantal heelkundig behandelde patiënten van 69 in 2014 naar 134 in 2022. Dit betekende dat we in 2022 de kaap van de 125 diagnoses overschreden. Die zijn nodig om als coördinerende borstkliniek erkend te worden.” 

Het borstchirurgisch team van Noorderhart bestaat uit drie gespecialiseerde borstkankerchirurgen: dr. Kaat Verbeke, dr. Lieve Schops en dr. Soetkin Thijssen. De jongste collega dr. Soetkin Thijssen heeft het BRESO certificaat (European Surgical Oncology Certification)  behaald en is als consulent verbonden aan UZ Gasthuisberg. 

Dr. Kaat Verbeke, medisch diensthoofd gynaecologie: “Deze erkenning is fantastisch nieuws, vooral voor onze patiënten en bovendien het resultaat van de intense en kwalitatieve samenwerking in de voorbije jaren tussen de verschillende disciplines op gebied van oncologie, medische beeldvorming en reconstructieve heelkunde in Noorderhart. Ons multidisciplinair team dat bestaat uit oncologisch consulenten, oncologisch verpleegkundigen, oncologisch psychologen en sociale ondersteuning, werkt nauw samen om de best mogelijke behandeling binnen de kortst mogelijke tijd te waarborgen. Door een goed georganiseerd multidisciplinair overleg streven wij ernaar om met de meest innovatieve technieken een “state of the art aanpak” te bieden in de behandeling van borstkanker. Wij zijn ervan overtuigd dat deze erkenning de kwaliteit van onze zorgprogramma’s voor borstkanker bevestigt.”

Ook zijn er in Noorderhart meerdere radiologen die meer dan 1000 mammografieën per jaar verrichten, met in totaal ongeveer 7000 mammografieën per jaar. Hierdoor weet Noorderhart zich als coördinerend centrum voor borstkanker in Noord-Limburg ook op preventief vlak te onderscheiden.

Het kenniscentrum benadrukt in haar studie dat de erkenning van zorgprogramma’s voor borstkanker een cruciale factor is voor het duurzaam borgen van de kwaliteit van zorg. 

“Wij zijn er trots op dat ons team de afgelopen jaren aan alle maximale eisen heeft voldaan. We blijven vastberaden om in de toekomst een volwaardig erkend zorgprogramma voor oncologie te handhaven. Ons doel is om de beste zorg voor borstkankerpatiënten in Noord-Limburg te blijven bieden.”, besluit dr. Kaat Verbeke.