Mondmasker niet langer verplicht

28 maart 2023

In het kader van de communicatie door de federale minister van volksgezondheid Frank Vandenbroucke enerzijds en de actuele stand van verspreiding van COVID 19 en andere respiratoire virussen anderzijds gelden vanaf nu volgende regels in Noorderhart:

Je hoeft geen mondmasker meer te dragen in Noorderhart Mariaziekenhuis én Noorderhart Revalidatie & MS.

We vragen wél om nog altijd een mondmasker te dragen in onderstaande gevallen. Dit beleid geldt voor zowel zorgverleners, patiënten als bezoekers.

 • Als je hoest, verkouden bent of keelpijn hebt. Blijf thuis als je koorts of griep hebt.
 • Een mondmasker blijft altijd verplicht bij immuun gecompromitteerde patiënten volgens de regels die gelden in het kader van ons isolatiebeleid. Een patiënt die immuun gecompromitteerd is, wordt aangegeven door de behandelende arts.
 • Tot een nog nader te bepalen datum (deze datum zal bepaald worden in functie van de circulatie van COVID 19 en/of seizoensgebonden circulatie van andere respiratoire virussen) blijft het mondmasker verplicht voor volgende afdelingen:
  • Intensieve zorgen
  • Geriatrie & G-dagziekenhuis
   • Voor geriatrische patiënten die door de geriaters worden behandeld op niet- geriatrische afdelingen gelden dezelfde regels
  • Oncologisch dagziekenhuis
  • Pediatrie
  • Neonatologie
  • Spoedgevallen
 • Ontsmet handen bij het betreden en verlaten van de kamer.
 • Op de consultatie afdelingen wordt het mondmaskerbeleid aangegeven door de consulterende artsen.

Op de afdelingen (verblijfs- en consultatieafdelingen) worden de geldende regels visueel aangegeven.

Heb je dus als bezoeker symptomen zoals hoest, keelpijn of een verkoudheid, dan stel je jouw bezoek best even uit. Bedankt om deze regels te volgen.