Mariaziekenhuis scoort goud op het minst aantal ingeleide bevallingen

7 januari 2022

In een rapport van 2020 over bevallingen scoort Noorderhart Mariaziekenhuis heel goed. Het opvallendste is het aantal inleidingen bij bevallingen. Zo worden heel weinig bevallingen in Noorderhart kunstmatig ingeleid, het minst in Vlaanderen zelfs. 

Het SPE, het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie, houdt jaarlijks gegevens en trends van alle Vlaamse kraamklinieken bij op vlak van geboorte en bevalling, zoals het aantal geregistreerde bevallingen en geboortes, complicaties, keizersneden, inleidingen, episiotomies (de ‘knip’), doorverwijzing naar neonatale centra, … . 

In het rapport van 2020 zien we dat de dienst gynaecologie-verloskunde van Noorderhart Mariaziekenhuis opvallend goede cijfers kan voorleggen. 

In de top 3 van de Vlaamse ziekenhuizen

Op het minst aantal ingeleide bevallingen gaat Noorderhart Mariaziekenhuis met de hoofdprijs lopen. Slechts 11,1% van onze zwangeren wordt ingeleid ten opzichte van 26,7% van het Vlaamse gemiddelde.

Daarnaast scoort het ziekenhuis brons op het lage aantal keizersneden én het aantal spontane bevallingen. Slechts 156 van de 931 bevallingen was een keizersnede. Dit is 16,8% ten opzichte van 21,9% van het Vlaamse gemiddelde. Het percentage spontane bevallingen in Noorderhart bedraagt 75,4% tegenover 67,5% van het Vlaams gemiddelde. 

“Wij proberen als team, dat bestaat uit het bevallend koppel, de vroedvrouwen en de gynaecologen samen, met het nodige geduld interventies waar mogelijk te mijden”, vertelt dr. Annick Corremans, gynaecologe Noorderhart Mariaziekenhuis.

Noorderhart valt net buiten de top tien wat betreft het lage aantal uitgevoerde episiotomies. Daar scoren we 21,7% ten aanzien van 29,4% van het Vlaamse gemiddelde wat ons een elfde plaats oplevert. 

Geboortecijfers 2021 

De dienst gynaecologie-verloskunde sloot het jaar 2021 af met 887 bevallingen waaruit 897 baby’s geboren werden, waarvan 10 tweelingen. De drukste maand was december 2021 met maar liefst 94 bevallingen.