Jaarverslag 2022

28 juni 2023

Opnieuw een jaar achter de rug. Het was een jaar vol vooruitgang en toekomstdromen, maar ook een jaar met stevige uitdagingen en de nodige flexibiliteit. We zetten opnieuw verschillende stappen om onze patiënten de nodige expertise en nabijheid te bieden, in het ziekenhuis en in het revalidatiecentrum. We belichten graag enkele initiatieven die we het afgelopen jaar namen. De rode draad doorheen die projecten en verwezenlijkingen is snel gevonden: de inzet en het enthousiasme van onze medewerkers. 

Omdat niemand zich het afgelopen jaar meer heeft ingespannen dan zij, geven we hen hier graag het woord. Zij vertellen zelf waar ze het verschil konden maken voor onze patiënten en organisatie. Als specialist, kinesist, zorgcompagnon, technicus, kok, verpleegkundig specialist oncologie, diensthoofd palliatieve zorgen of zorgmanager. Het laatste woord nemen directeurs Chris Swaelen en Rik Verroken. Maar niet voor we onze medewerkers nog eens expliciet bedanken voor hun dageljkse, tomeloze inzet: dank je wel. Jij maakt het verschil.

Veel leesplezier!
Hans Ramaekers
Algemeen directeur

Jij zet kwaliteit centraal
Kwaliteit staat op elk niveau in onze organisatie centraal. Op medisch vlak is excellente zorg ons doel, maar ook in alle andere aspecten van een zorgtraject streven we naar het beste voor onze patiënten. Daar zorgen onze medewerkers elke dag opnieuw voor: van de keuken tot de schoonmaakdienst, van aan het onthaal tot in de operatiezalen en revalidatieruimtes.

Jij ziet meer dan alleen een diagnose
Kwalitatieve zorg staat in Noorderhart 
altijd centraal, maar ook de noden van de patiënt en zijn naasten zijn prioriteit. In dialoog met de patiënt en zijn omgeving gaan onze medewerkers telkens op zoek naar manieren om een patiënt te ondersteunen op medisch vlak en daarbuiten. Want voor onze medewerkers is een patiënt meer dan alleen zijn of haar diagnose.

Jij gaat mee de uitdagingen in de gezondheidssector aan
De gezondheidssector staat niet stil. Elke dag zetten onze mensen hun beste beentje voor om een antwoord te bieden op de uitdagingen die met groei gepaard gaan. Van een zorgcompagnon aan de zijde van onze verpleegkundigen tot een logistieke reorganisatie voor een betere workflow: verschillende initiatieven werden genomen om de uitdagingen binnen de sector het hoofd te bieden en onze werking te verbeteren.

Jij maakt Noorderhart klaar voor de toekomst
Terugblikken kunnen we niet zonder intussen naar de toekomst te kijken. Onze medewerkers zetten zich ook het afgelopen jaar in om Noorderhart verder op de kaart te zetten en klaar te stomen voor de komende jaren. Zo kunnen we onze patiënten blijven garanderen van excellente zorg op maat en zijn we als organisatie klaar voor een duurzame toekomst.

Jij maakt het verschil
Als organisatie zijn we trots op onze medewerkers. Trots op hun talenten, trots op hun inzet, trots op de zorg waarmee ze onze patiënten dagelijks omringen. Daarom verdienen zij optimale ondersteuning. Verschillende aanpassingen in onze werking en organisatie die we in 2022 namen, waren bedoeld om hun werkomstandigheden te verbeteren en hun fysieke en mentale welzijn mee te ondersteunen.

Lees het volledige jaarverslag