Erkende satelliet borstkliniek Noorderhart

19 maart 2023

Iedereen, en niet in het minst de patiënten, stelt zich vragen naar aanleiding van de persaandacht rond borstkanker en overlevingskansen bij behandeling in een niet-erkende borstkliniek. Wij kunnen jullie alvast geruststellen.

Noorderhart is sedert 2014 een erkende satelliet borstkliniek. Sinds onze erkenning ervaren wij een progressieve stijging van het aantal heelkundig behandelde patiënten van 69 in 2014 naar 134 in 2022. Dit betekende dat we in 2022 de kaap van de 125 ingrepen overschreden. Die zijn nodig om als coördinerende borstkliniek erkend te worden. Ons borst chirurgisch team telt drie gespecialiseerde borstkanker chirurgen, waarvan onze jongste collega een EBSQ-certificaat (Europees bekwaamheid examen voor borst chirurgie) heeft behaald en als consulent verbonden is aan UZ Gasthuisberg. Wij werken als team samen met een ervaren dienst oncologie, medische beeldvorming en reconstructieve heelkunde. Bovendien werken wij voor de algemene behandeling multidisciplinair met een sterk oncologisch begeleidingsteam van oncologisch consulenten, oncologisch verpleegkundigen, oncologisch psychologen en sociale ondersteuning. Door een goed georganiseerd multidisciplinair overleg slagen wij er in om telkens de beste behandeling binnen de kortst mogelijke tijd op te starten.

Met de meest innovatieve technieken streven wij dagelijks naar een "state of the art aanpak" van onze operatieve processen.

Wij vinden het bovendien belangrijk te benadrukken dat door onze erkenning ook de terugbetaling van ziektekosten gegarandeerd blijft.

Uit de studie van het kenniscentrum blijkt dat de erkenning van zorgprogramma’s voor borstkanker een zeer belangrijke factor is geweest voor het duurzaam borgen van kwaliteit van zorg. Daarnaast is ook het aantal uitgevoerde heelkundige ingrepen belangrijk en de volledige omkadering.

Als borstkanker team van Noorderhart zijn wij er de voorbije jaren in geslaagd aan alle maximale eisen voor de hoogst kwalitatieve heelkundige, en bij uitbreiding het volledige traject van,  behandeling van patiënten met borstkanker te voldoen. We zijn daarom ook overtuigd in de toekomst een volwaardig erkend zorgprogramma voor oncologie te zullen blijven en de beste zorg voor de borstkanker patiënten van Noord-Limburg te kunnen blijven bieden.

De aanvraag voor erkenning als coördinerend centrum is opgestart.

Dr. Kaat Verbeke – Dr. Lieve Schops – Dr. Soetkin Thijssen

#borstkliniek #erkendeborstkliniek #noorderhart #borstkanker #komoptegenkanker #onderonzevleugelszitjegoed

(foto multidisciplinair team oncologie)