Een warm hart voor patiënten - Wat na een kankerdiagnose?

17 oktober 2022

Voor de Week tegen Kanker 2022 brengt Noorderhart een speciaal onco-magazine uit waarin mensen met kanker en de zorgverleners die nauw bij hen betrokken zijn het verhaal achter de ziekte vertellen.

Dat verhaal kan nooit genoeg worden gehoord.

Vaak komen mensen door hun diagnose in een rollercoaster van onzekerheden terecht. Een luisterend oor is op dat moment een enorme meerwaarde om een gevoel van veiligheid te geven.

Door als één team steeds opnieuw ‘de mens achter de ziekte’ te benaderen, wordt geborgenheid gecreëerd. Angsten kunnen beter worden geplaatst, problemen worden makkelijker verteld en beter opgepikt.

Noorderhart vindt het belangrijk om de mensen actief te betrekken bij hun ziekte en te motiveren om hun behandeltraject mee te sturen, omdat dat een niet te onderschatten impact heeft op hun kwaliteit van leven en prognose.

Met dit onco-magazine wil Noorderhart alle lezers kunnen overtuigen hoe belangrijk het is, voor mensen met kanker en hun naasten, om samen zorgzaam met elkaar om te gaan.

Hier streven we iedere dag naar! Allemaal samen!