Diensten nucleaire geneeskunde en radiologie breiden onderzoeksaanbod en dienstverlening uit dankzij aankoop nieuwe SPECT-CT en MRI-scanner

14 september 2022

Noorderhart koopt als eerste Limburgs ziekenhuis een SPECT-CT met digitale CZT-detectoren aan voor de dienst nucleaire geneeskunde. Daarnaast investeert Noorderhart in een nieuwe MRI-scanner voor de dienst radiologie. Dankzij de aankoop van deze nieuwe toestellen kunnen het onderzoeksaanbod en de dienstverlening van de diensten uitgebreid worden. De totale kostprijs van beide toestellen en de bijhorende verbouwingswerken bedraagt circa 3 miljoen euro.

Noorderhart plaatst SPECT-CT1 met digitale CZT-detectoren als eerste in Limburg

De dienst nucleaire geneeskunde in Noorderhart Mariaziekenhuis gebruikt al jaren hybride beeldvorming, waarbij de camera’s van nucleaire geneeskunde (SPECT) gekoppeld zijn aan CT, om betere anatomische inzichten te krijgen van bepaalde ziektebeelden en processen in het lichaam. Eén van de toestellen op de dienst was verouderd waardoor Noorderhart op zoek ging naar een nieuw revolutionair toestel en als eerste Limburgs ziekenhuis (4de toestel in België) een digitale SPECT-CT met CZT-detectoren plaatst.

Dr. Rawaha Ahmad, specialist nucleaire geneeskunde: “Net als de overgang van analoge naar digitale technologie in andere industrieën, is er de laatste jaren ook een tendens naar digitale SPECT-CT camera’s. De systemen zijn snel en zeer nauwkeurig. De detectoren van de NMCT 870 CZT, zo heet het nieuwe toestel, zijn uitgerust met CZT-technologie (Cadmium-Zink-Telluride). Het voordeel van deze digitale technologie is dat elk foton direct omgezet wordt in een elektrisch signaal dat zijn locatie en energie nauwkeuriger identificeert. Het resultaat is een snellere scan die opmerkelijk beter is van kwaliteit. Hierdoor kunnen we kleinere letsels beter detecteren en fijnere anatomische details in beeld brengen (verhoogde spatiële en energieresolutie). Door zijn nauwkeurigheid in beelddetectie kunnen we nog meer nieuwe onderzoeken aanbieden en exploreren.”

De nieuwe SPECT-CT biedt bovendien een aantal efficiëntiewinsten. Door de kortere duur (20 à 25 minuten, vroeger 40 à 45 minuten), zal de scancapaciteit verhoogd worden, waardoor de wachttijden zullen zakken. Voor patiënten betekent dit een enorme comfortwinst: enerzijds minder lang stil liggen tijdens het onderzoek zelf en anderzijds de mogelijkheid om minder radioactieve dosis toe te dienen. Een win-win situatie dus. In de onderzoeksruimte zelf werd ook aan het patiënten comfort gedacht. De ruimte werd aangekleed met een grote natuurfoto zodat het onderzoek minder klinisch aanvoelt voor onze patiënten.

Nieuw MRI-scanner2 voor dienst radiologie

In kader van het behoud van de huidige MRI-licentie was Noorderhart verplicht om de oude MRI-scanner te vervangen in het jaar dat het toestel 14 jaar wordt.

Dr. Lieven Lambert, radioloog: “Voor het nieuwe toestel hebben we gekozen voor een 1,5 Tesla toestel (Siemens) omdat dit ons toelaat alle types onderzoeken aan te bieden, wat met een 3 Tesla toestel niet altijd optimaal kan. Nieuw in vergelijking met het vorige toestel is dat de diameter van de tunnel toeneemt van 60 naar 70 centimeter wat de claustrofobe gevoelens sterk vermindert. Met hetzelfde doel hangt ook een televisietoestel achter de tunnel om de patiënt wat af te leiden. Het nieuwe toestel maakt ook gebruik van artificiële intelligentie (AI) om de ruis in de beelden te verminderen. Dit laat ons toe in dezelfde tijdspanne betere of uitgebreidere onderzoeken af te leveren of indien gewenst onderzoeken op een kortere tijd uit te voeren om het aanbod te verhogen. Bovendien laat de artificiële intelligentie toe om op een snelle, accurate en reproduceerbare manier de patiënt automatisch te positioneren in het toestel. Nieuw is ook de introductie van de cardiale NMR-onderzoeken. Deze zullen opgestart worden door onze nieuwe radioloog dr. Christophe Schepers die sinds 1 september 2022 ons team vervoegd heeft. Tot slot zal ook het aanbod in de loop van het najaar met minstens 25% toenemen door de openingsuren tijdens het weekend sterk te verhogen waardoor hopelijk ook de wachttijd voor patiënten in onze regio verder kan afnemen.” 

[1] SPECT-CT is een gecombineerde (hybride) beeldvormingstechniek, waarbij twee verschillende beeldvormingsmogelijkheden (SPECT en CT) samen gemonteerd zijn in één enkele camera. SPECT staat voor “Single Photon Emission Computer Tomography” en registreert de gammastralen van isotopen. CT staat voor de klassieke “Computer Tomography” en maakt gebruik van röntgenstralen. SPECT-CT is een gecombineerde (hybride) beeldvormingstechniek, waarbij twee verschillende beeldvormingsmogelijkheden (SPECT en CT) samen gemonteerd zijn in één enkele camera. Door het samenbrengen van deze technieken zal de patiënt in één onderzoek tijd twee complementaire onderzoeken ondergaan en dit in exact dezelfde omstandigheden en lichaamshouding.

2 MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging waarbij gebruik gemaakt wordt van een sterke magneet, een antenne en radiopulsen. MRI is een pijnloos beeldvormend onderzoek met als groot voordeel dat het geen gebruik maakt van röntgenstralen. Met behulp van het MRI-onderzoek kunnen pezen, spieren, hersenweefsel, kraakbeen, tussenwervelschijven, organen of bloedvaten (MRA) zichtbaar worden gemaakt.