Centrum voor cardiale revalidatie

Of u nu een hartinfarct hebt meegemaakt of een hartoperatie achter de rug hebt, uw hart heeft een trauma opgelopen en moet hiervan herstellen. Dit herstellen of revalideren kan in ons officieel erkend Centrum voor Cardiale Revalidatie.

Algemene informatie

In het Centrum voor Cardiale Revalidatie helpen zorgverleners van verschillende disciplines u om zo snel mogelijk terug 'de oude' te worden zodat u uw werk en hobby’s weer kan opnemen. Ze helpen u om een nieuwe manier van leven aan te nemen, zodat het risico op een nieuw hartprobleem vermindert. Zij brengen uw fysieke conditie terug op peil, zorgen voor een persoonlijk dieet met gezonde voeding en geven u een sociaal en psychologisch ruggensteuntje. Omdat de nieuwe levensstijl levenslang haalbaar moet zijn, wordt het revalidatieprogramma aangepast aan de specifieke noden van de patiënt.

Voor wie is cardiale revalidatie bedoeld?
Het revalidatieprogramma staat open voor iedereen met hart- en vaataandoeningen.
Zowel mensen die een hartinfarct, een klepoperatie, overbruggingen van de kransslagaders (CABG), een ballondilatatie (PTCA) en/of een stentimplantatie achter de rug hebben, als mensen met angina pectoris, hartfalen, na een harttransplantatie of met andere hart- en vaataandoeningen kunnen terecht in het Centrum voor Cardiale Revalidatie.

Deelnemen is op vrijwillige basis, en zeker niet verplicht. Toch komt ongeveer 75% van de patiënten op revalidatie. Hoe jonger de patiënt, hoe nadrukkelijker dat we de revalidatie aanraden. Bij patiënten boven de 80 jaar wordt individueel bekeken of zij nog kunnen deelnemen aan het programma.

Wat is de kostprijs?
U moet enkel een persoonlijke inbreng betalen. Als u een hospitalisatieverzekering heeft, krijgt u deze persoonlijke inbreng in principe volledig terugbetaald.

Erkenningsnummer: 7.82.130.78