Knieprothese: robot-geassisteerde plaatsing

U krijgt binnenkort een 'nieuwe knie', een totale knieprothese. In ons ziekenhuis wordt bij deze ingreep de chirurg door een robot geholpen om de prothese te plaatsen.

Deze operatie zal wellicht meerdere vragen bij u oproepen. Daarom wordt u begeleid vanaf het moment dat de orthopedisch chirurg de operatie met u bespreekt, tot het moment dat de revalidatie achter de rug is en u terug aan het normale leven kan deelnemen.

Een robot-geassisteerde totale knieprothese: video

In deze 4-minuten durende video krijgt u een goed beeld van wat een robot-geassisteerde plaatsing van een knieprothese inhoudt. Patiënt Jan Swinnen, een gepensioneerde bakker, vertelt zijn verhaal.

 

Opvolging via een webtoepassing

Nadat u het ziekenhuis verlaten heeft, kunt u van thuis uit uw medische toestand doorgeven. Zo kan de arts uw medische toestand van op afstand volgen.

Klik hier om de vragenlijst in te vullen. 
Let op: u kunt enkel inloggen als de arts u een login gegeven heeft.

Nieuwsitems

De 7 pijlers van de behandeling

Het in Noorderhart Mariaziekenhuis ontwikkelde 'Orthopelt Knieprothese Programma' (O.K.P.i) is een volledig zorgprogramma voor de behandeling van een invaliderende artrose of slijtage van de knie door middel van een totale knieprothese. Het model is een verdere ontwikkeling van het LaZiRush-model. Dit programma berust op 7 pijlers.

 • Na de raadpleging bij de arts, wordt u uitgenodigd op een algemeen info-moment. De verschillende leden van het knieteam (chirurg, verpleegkundige, kinesist en sociale dienst) geven u uitleg over de operatie, de hospitalisatie, de nazorg, de revalidatie en het verdere verloop eens u terug thuis bent. Het geeft u een goed beeld van wat u kan verwachten, waardoor u met een geruster gevoel de operatie tegemoet kan gaan. 

  Deze teaching class is voor alle patiënten (en hun begeleiders) die de volgende maand geopereerd worden. 

  Een samenvatting van deze infosessie is gebundeld in onze brochure: 'Knieprothese: robot-geassisteerde plaatsing'.

 • U krijgt (meestal) een lichte algemene verdoving. Dit heeft als voordeel dat de spieren na de ingreep sneller geactiveerd worden, en dat er minder kans is op misselijkheid na de operatie. Dit is mogelijk omdat de narcose pas gestart wordt op het moment dat iedereen klaar staat voor de werkelijke operatie en het been afgedekt en geprepareerd is. In sommige gevallen, en op vraag van de patiënt, kan de ingreep ook gebeuren onder locoregionale anesthesie of met een ruggenprik. 

  De anesthesist en pijnverpleegkundige worden nauw betrokken in het opstellen en opvolgen van een pijnbehandelingsschema, aangepast aan uw individuele noden en mogelijkheden.

 • Om een knie te kunnen vervangen, moet eerst het gewricht worden vrijgelegd. De insnijding gebeurt niet over het midden van de knie, maar eerder wat aan de zijkant. De spieren en pezen worden niet ingesneden maar opzijgetrokken zodat zij achteraf onmiddellijk hun functie terug kunnen opnemen.

  We brengen geen bloedafspanner rond de bil aan, bloedingen worden hierdoor onmiddellijk gezien en gestelpt waardoor de zwelling door bloeding na de operatie duidelijk vermindert. Er worden geen sondes gestoken en we maken ook geen gebruik van een pijnpomp of wonddrain. Zo vermijden we dat er infecties van buitenaf in het lichaam binnendringen.

 • Tijdens de operatie werken de chirurg en de robot samen. De robot detecteert nauwkeurig hoe de knie beweegt en zijn stabiliteit behoudt. De vooraf bepaalde positie van de prothese wordt hierdoor optimaal bijgestuurd. Door het perfectioneren van de positie van het implantaat bereiken we betere functionele resultaten. Dit wil zeggen dat de knie niet te vast of niet te los zit.

  Bij een knieprothese worden de gewrichtsoppervlakten vervangen, de gewrichtsbanden (ligamenten) en spieren worden niet geraakt of doorgesneden.

  Door robotchirurgie is het mogelijk om zo nauwkeurig te werken dat er maar zeer beperkte schade wordt aangebracht aan die weke delen. Hierdoor kan het herstel dus vlotter verlopen. 

 • De prothese die geplaatst wordt is de 'Triathlon' prothese van de firma Stryker. Deze prothese, die wereldwijd geplaatst wordt, heeft het unieke concept dat de straal van de draaicirkel van het bovenbeen over het onderbeen continu hetzelfde blijft (single radius) en daardoor een perfecte cirkel vormt. De materialen die gebruikt worden bestaan uit polyethyleen en metaallegeringen op basis van chroom-cobalt.

 • Gedurende de eerste periode van revalidatie gaat er veel aandacht naar het laten rusten van het been in hoogstand in combinatie met het passief bewegen. Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van een apparaat waarbij het been hoog ligt en ondertussen bewogen wordt.

  Na enkele dagen wordt er overgegaan tot revalidatie in groepsverband in de gemeenschappelijke oefenzaal waar voor elke patiënt een eigen oefentraject wordt opgesteld. U revalideert dus op uw eigen tempo en met gebruik van het CCM (computer controlled motion) apparaat.

 • U kunt het ziekenhuis verlaten wanneer u zich comfortabel voelt en het zelf ziet zitten om naar huis te gaan. Doordat de pijnklachten sterk beperkt worden, en er een individueel aangepast pijnschema is, zal u sneller het ziekenhuis kunnen verlaten. Mits goede afspraken met uw huisarts, thuisverpleging en kinesist is een behandeling in daghospitaal in bepaalde gevallen mogelijk.