Jaarverslag 2021

29 juni 2022

We konden het afgelopen jaar – opnieuw – niet rond COVID-19 heen, maar dat hield ons niet tegen om verdere stappen te zetten in het Noorderhart-verhaal. In dit jaarverslag  zetten we graag enkele projecten en initiatieven in de kijker waarvoor ons hart het afgelopen jaar sneller klopte. 

Met een hart voor… onze patiënten
Voor onze patiënten gaan onze mensen elke dag opnieuw tot het uiterste, ook het afgelopen jaar. Van een tuin waarin zowel patiënten als medewerkers tot rust komen tot co-sleepers op de materniteit: deze initiatieven stonden in 2021 op de planning om het verblijf van onze patiënten nog aangenamer te maken.

Met een hart voor… de gezondheidszorg en haar uitdagingen
Dat COVID-19 ook het afgelopen jaar de uitdagingen binnen de zorgsector heeft scherpgesteld, behoeft geen uitleg. Het hoofd koel houden tijdens nieuwe coronagolven was één ding, maar ook andere zorgvragen verdienden een gepast antwoord. Onze patiënten en zorgverleners op de best mogelijke manieren ondersteunen en zo de uitdagingen van de sector het hoofd bieden, was dan ook prioriteit.

Met een hart voor…expertise en nabijheid
Voor Noorderhart was 2021 een jaar met vele hoogtepunten. Van de opening van de huisartsenwachtpost tot de uitbouw van de menopauzeraadpleging: er werden heel wat stappen gezet om onze expertise verder uit te bouwen en nog dichter bij onze patiënten te brengen.

Met een hart voor… onze mensen
Geen Noorderhart zonder onze medewerkers. Om hen te bedanken voor hun dagelijkse inzet en enthousiasme, hen te motiveren en hen tegemoet te komen in hun wensen en noden op de werkvloer, zetten we in op verschillende projecten die hen versterken. Want zoals we het op Dag van de Medewerker zeiden: onze mensen zijn de crème de la crème en verdienen het beste.

Met een hart voor…onze eigen gezondheid
Noorderhart maakt niet alleen van de gezondheid van haar patiënten een prioriteit. Ook als werkgever blijven we inzetten op het welzijn van onze medewerkers – zowel op fysiek als mentaal vlak – en de financiële gezondheid van onze organisatie.

Met een hart voor… de toekomst
Hoe graag we stilstaan bij de verwezenlijkingen van het afgelopen jaar, zo graag kijken we ook vooruit. Verschillende stappen werden en worden gezet om het Noorderhart-verhaal verder uit te bouwen en de expertise van Noorderhart Mariaziekenhuis en Noorderhart Revalidatie & MS nog dichter bij elkaar te brengen.

 

Lees het volledige jaarverslag