Coronamaatregelen Noorderhart Mariaziekenhuis

Kom je naar Noorderhart Mariaziekenhuis? Lees dan eerste zeker onderstaande richtlijnen!

 • Draag altijd een chirurgisch mondmasker vanaf 10 jaar (stoffen mondmaskers en mondmaskers met ventiel zijn niet toegestaan).

  Ontsmet je handen bij het betreden en verlaten van het ziekenhuis. Was bij thuiskomst goed je handen met water en zeep.

  Cafetaria: Covid Safe Ticket

  Onze cafetaria valt onder de wetgeving van de horeca. Daarom vragen wij steeds uw Covid Safe Ticket bij binnenkomst.

  Geautomatiseerde toegangscontrole

  Wie ons ziekenhuis wil betreden, moet een geautomatiseerde toegangscontrole doorlopen.

  Meer informatie over de geautomatiseerde toegangscontrole en QR-code.

 • Update 9 juni 2021

  Kom op tijd, maar zeker niet te vroeg. 

  • We vragen je om in de auto te wachten tot 15 minuten voor de start van je consultatie. Dit om te voorkomen dat er te veel patiënten in de wachtzaal of inkomhal zitten.
  • Ook personen die zich met de auto laten afzetten door een begeleider vragen wij om ook in de auto te wachten tot 15 minuten voor de start van de consultatie.

  Ben je zwanger en heb je vragen over je zwangerschap/bevalling? Op de pagina van gynaecologie vind je meer informatie.

 • Update 11 juni 2021

  Als je naar het ziekenhuis komt voor een afspraak, opname of bezoek, dan doe je dit alleen.

  Onder bepaalde omstandigheden kan je wel een beroep doen op een begeleider, mits volgende voorwaarden:

  • Er is 1 begeleider toegestaan indien strikt noodzakelijk, dit alleen als de persoon die je begeleidt minderjarig, minder mobiel, dementerend of verstandelijk beperkt is.
  • Een begeleider/mantelzorger is liefst een gezinslid of iemand uit je vaste bubbel, die geen symptomen van COVID-19 heeft.
  • Indien we merken dat de veilige afstand (1,5 m) niet voldoende kan gerespecteerd worden, vragen we de begeleider om buiten het ziekenhuis te wachten.
  • Begeleiders bij een geplande ingreep: 
   • Verblijfsafdeling: de begeleider mag mee naar de afdeling en bij het intakegesprek aanwezig zijn. Daarna moet je begeleider het ziekenhuis verlaten.
   • Daghospitaal: de begeleider mag de patiënt begeleiden tot op het daghospitaal (brengen en ophalen). Na het brengen moet de begeleider het ziekenhuis verlaten. Wachten op de kamer is niet toegelaten. 
 • Update 17 november 2021 - wijziging in het vet

   Algemene regels die gelden tijdens je bezoek:

  • Meld je vóór en na het bezoek aan bij de verpleegkundige van de afdeling.
  • Ontsmet je handen vóór en na het betreden van de kamer.
  • Draag altijd een chirurgisch mondmasker, ook tijdens de gesprekken op de kamer. Ook kinderen vanaf 10 jaar dienen steeds een chirurgisch mondmasker te dragen.
  • Bewaar altijd de nodige afstand en vermijd lichamelijk contact met de patiënt.
  • Was en linnenwissel, geschenken en bloemen zijn toegelaten.
  • Het meebrengen van bereide voeding voor de patiënt is niet toegestaan.
  • Bezoek kan enkel op de kamer, niet de gemeenschappelijke ruimtes.
   Het ook niet toegestaan dat de patiënt met zijn/haar bezoek het ziekenhuis verlaat (bijv. om buiten te wandelen). 

  Standaard

  • Bezoekuren: 15 tot 20 uur, maximum 2 uur.
  • De bezoekerscode (om binnen te kunnen via de automatische poortjes) is geldig vanaf 15 uur, dit betekent dat u het ziekenhuis niet vroeger kan betreden.  
  • Bezoek is toegelaten vanaf dag 1 van opname.
  • Bezoek kan dagelijks, met twee bezoekers per dag. Deze bezoekers mogen samen op bezoek komen. 
  • Voor bezoekers die begeleiding nodig hebben, is 1 begeleider toegestaan.
  • Kinderen (-18 jaar) zijn toegelaten, met 1 begeleider.
  • Bezoek op 2, 3 en 4-persoonskamers kan enkel op een afgesproken tijdstip. Het gelijktijdig aanwezig zijn van verschillende bezoekers wordt niet toegestaan. Een afspraak maak je met het diensthoofd of een verpleegkundige van de eenheid waar de patiënt verblijft. Hou je zeker aan het afgesproken uur. Ook als je te laat komt, eindigt het bezoek op het oorspronkelijk afgesproken uur.

  PAAZ

  • Bezoekuren: 18 tot 20 uur, maximum 2 uur. In het weekend is er ook bezoek mogelijk van 14 tot 16 uur.
  • Bezoek is toegelaten vanaf dag 1 van opname.
  • Bezoek kan dagelijks, met twee bezoekers per dag. Deze bezoekers mogen samen op bezoek komen.
  • Voor bezoekers die begeleiding nodig hebben, is 1 begeleider toegestaan.
  • Kinderen (-18 jaar) zijn toegelaten, met 1 begeleider.
  • Therapeutisch weekend met overnachting is toegestaan.

  Stroke unit

  • Bezoekuren: 15 tot 20 uur, maximum 1 uur.
  • Bezoek is toegelaten vanaf dag 1 van opname .
  • Bezoek kan dagelijks, met twee bezoekers per dag. 
  • Voor bezoekers die begeleiding nodig hebben, is 1 begeleider toegestaan.
  • Kinderen (-18 jaar) zijn toegelaten, met 1 begeleider.
  • Bezoek op 2, 3 en 4-persoonskamers kan enkel op een afgesproken tijdstip. Het gelijktijdig aanwezig zijn van verschillende bezoekers wordt niet toegestaan. Een afspraak maak je met het diensthoofd of een verpleegkundige van de eenheid waar de patiënt verblijft. Hou je zeker aan het afgesproken uur. Ook als je te laat komt, eindigt het bezoek op het oorspronkelijk afgesproken uur.

  Pediatrie

  • Bezoekuren: 15 tot 20 uur, maximum 2 uur.
  • Naast het eigen gezin worden er maximum 2 bezoekers per dag  toegelaten. 
  • Beide ouders mogen als begeleider fungeren en mogen gelijktijdig op de kamer aanwezig zijn. 
  • Ouders mogen elkaar afwisselen bij rooming-in, het afwisselen gebeurt op de kamer.
  • Mediclowns zijn opnieuw welkom in ons ziekenhuis.

  Materniteit

  • Bezoekuren: 15 tot 20 uur, maximum 1 uur.
  • Naast het eigen gezin worden er maximum 2 bezoekers per dag toegelaten.  
  • Partner mag als begeleider fungeren, rooming-in is ook toegestaan.
  • Partner mag paar keer per etmaal het ziekenhuis verlaten bij rooming-in.

  Neonatologie

  • Bezoek is niet toegelaten.
  • Inwonende zusjes en broertjes mogen niet op bezoek komen.
  • Ouders mogen als begeleider fungeren (24u/24u, onbeperkt in tijd en meerdere keren per dag.)

  Palliatieve eenheid

  • Bezoekuren: 24u/24, 7d/7, duur onbeperkt.
  • Maximum 6 bezoekers per patiënt, inclusief partner, per dag.
  • Maximum 2 bezoekers in de patiëntenkamer op elk moment.
  • Kinderen (-18 jaar) zijn onder begeleiding van een volwassene toegelaten.
  • Palliatieve patiënten op reguliere afdelingen: 4 bezoekers inclusief partner (1ste graad of vaste mantelzorger), per dag.

   Intensieve zorg

  • Bezoek is toegelaten vanaf de dag van opname.
  • Bezoek kan enkel na afspraak met de afdeling en 1x per dag (namiddag of avond), max. 30 minuten.
  • Bezoekuren:
   • 13.00 - 13.30 uur
   • 19.15 - 20.00 uur
  • Kinderen (-18 jaar) zijn niet toegelaten.

  Spoed

  • Bezoek is niet toegelaten.
  • Eén begeleider is toegelaten, de begeleider blijft altijd in de spoedbox en draagt steeds een chirurgisch mondmasker.
 • Update 9 november 2021

  Op maandag-, woensdag- en vrijdagavond is er van 19 tot 20 uur mogelijkheid tot waswissel voor COVID-positieve patiënten. 

  Hoe doen we dit praktisch?

  • De patiënt ontvangt een QR code via sms . Deze QR-code wordt door de patiënt doorgestuurd naar de persoon die de propere was komt brengen en de vuile was komt ophalen. 
  • Ga met deze QR-code naar het het infopunt (rechts voor de automatische toegangspoortjes). 
  • Het infopunt scant de QR-code en geeft u stickers met “Zuiver linnen” en de QR-code “Waswissel”. 
  • Met de QR-code “Waswissel” kunt u het ziekenhuis betreden via de poortjes.
   Hou het briefje met de QR-code goed bij! Deze QR-code heeft u binnen nog nodig om de vuile was op te halen. 
  • Ga in de inkomhal naar de A-blok (links). De waswissel is ter hoogte van liftblok A. Er zijn 2 zones: één zone waar de zuivere was wordt afgegeven en één zone waar de vuile was wordt meegegeven.

  Het is vanzelfsprekend dat de waswissel enkel mag gebeuren door personen die niet covid-positief zijn.